Základní charakteristika IDM

Systém pro správu dokumentů ve vaší firmě

Základní kroky systému IDM

1. Tvorba organizačního schématu, stanovení pracovní náplně a kvalifikačních požadavků
2. Stanovení funkcí jednotlivých zaměstananců
3. Přístupová práva k dokumentům podle stanovené funkce
4. Typy dokumentů ( např. výkresy, příručky, směrnice, formuláře atd. )
5. Rozdělovník dokumentů podle stanovených funkcí
6. Vlastní řízení dokumentů ( vkládání, přiřazení stavu, zpracování, schvalování, archivace. )
7. Versování dokumentů ( revize )
8. A následné automatické seznámení pracovníků
9. Automatické plánování pravidelných akcí ( školení, interní audity, semináře )
10. Výstupy a sestavy v pdf (Příklad firmy Audiso a.s.)