MODULY


Karta klienta

·         Identifikační údaje klienta (promítá se do celého informačního systému )

·         Kmenová data pro tisk sestav a filtrace informací a dat o klientovi

·         Kontaktní údaje na pracovníky klienta dle funkcí

·         Činnost firmy, produkty

·         CZ-NACE zatřídění firmy

·         Poznámky z telefonních hovorů, e-mailů a porad

·         Propojení s nabídkami a smlouvami

 

Obchod - Základní modul

·         Nabídky – výběr položek ze skladu

·         Smlouvy – překlopení do smlouvy jedním kliknutím

·         Dodací list, faktura - překlopení do dodacího listu/faktury jedním kliknutím

·         Tisk sestav – nabídek, smluv, faktur a dodacích listů.

·         Přehledy – generování různých náhledů nad obchodními případy

·         Nastavení obchodníka včetně provizí, statistika

·         Evidence a řešení neshod a reklamací

 

Úkoly: Nejdůležitější je správné provedení úkonů, které směřují k uzavření, provedení a vyfakturování zakázky. Každý úkol má svého vykonavatele (garanta, funkci) a termín splnění.

Obsah modulu úkolu:

 

Přehled splněných/nesplněných úkolů:

 

·         Garant

·         Tým jmenovaný garantem

·         Formulář, který se váže k úkolu

·         Odeslání e-mailu pracovnímu týmu

·         Termín plán

·         Termín skutečný


Přehled:

·         splněných/nesplněných úkolů,

·         termínové plnění

·         filtrace úkolů dle garantů

 

Sklady

·         Standartní evidence skladových karet, zboží, služby, výrobky – možnost kusovníku

·         Evidence dodavatelů a nákupních cen

·         Evidence prodejních, cen, různé varianty ceníků, cenotvorby a přeceňování

·         Systém umožňuje řídit množství skladových zásob – za pomocí evidence „množství na skladě, objednáno, požadováno a minimálního množství“ je schopen navrhovat zboží k objednání.

·         Generování objednávek z navrženého množství

 

Zaměstnanci

·         Kontaktní údaje

·         Propojení s zaměstnance s uživatelem informačního systému

·         Propojení s kartou dodavatele – v případě externistů

·         Forma úvazku

·         Hodinová sazba

·         Týdenní úvazek

·         Denní úvazek

Možnost přikládat soubory – kvalifikace, pracovní smlouvy…

 

Kniha jízd, kniha docházky

·         Šablona cest, docházek

·         Automatická evidence cest a docházek

·         Tisk sestav

 

Kancelář

·         Kalendář – sdílený kalendář

·         Poznámky – jakékoli poznámky tzv. volné

 

Webshop

·         Využití skladových karet

·         Volná tvorba stromu skupin

·         Objednávky automaticky zapracovány do Obchodu

·         Export do vyhledávačů jako je Heuréka

·         Možnost grafické úpravy na míru

·         Možnost exportu-importu položek od Vašich dodavatelů

 

Telemarketing

·         Přehled o volání vč. Statistika úspěšnosti

 

Daňová evidence

·         Systém dle nastavení skladových karet a případně DPH automaticky zapisuje do peněžního deníku

·         Možnost „ručního“ zápisu  do peněžního deníku

 

Účetnictví

 

·         Systém dle nastavení skladových karet, odběratelských/dodavatelských karet a nastavení DPH automaticky účtuje do Hlavní knihy

·         Volná tvorba účetní osnovy

·         „Ruční“ zápis do Hlavní knihy

·         Všechny standartní výkazy jako je rekapitulace DPH, výsledovka, rozvaha, obraty

 

Systém umožňuje „volné“ nastavení typu účetnictví. Můžete začít bez účetnictví, poté začít účtovat v daňové evidenci a až se Vaše firma rozroste, systém bude připraven na účetnictví.

 

Výroba, kusovníky

Systém umožňuje nastavit ve skladu

Nakupovanou položku – pro materiál

Službu – nevede se množství na skladu

Vyráběnou položku – pro kusovníky

Zde je možné definovat klasický víceúrovňový kusovník. Tento kusovník lze poté použít pro zadávání výrob.

Výroby systém rozeznává dvoje

a)      Fiktivní – zde systém u dané výroby projde celý kusovník a navrhne objednat pouze materiálové položky

b)      Sklad – zde systém jednotlivé chybějící nenakupované položky navrhne do výroby

 

Systém provádí kalkulaci požadavků – návrh na nákup čí výrobu skladových položek

Systém provádí automatickou spotřebu skladových položek a příjem „vyrobené“ položky na sklad